CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI KIM THÀNH PHÁT
MỨC TN BẢO HIỂM :
A. TNDS của chủ xe máy:
Về người: 70.000.000đ/ng/vụ ( đ/v người thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách)
Tài sản: 40.000.000 đ/vụ ( đ/v người thứ ba )
B. TNDS của chủ xe ô tô:
Về người : 70.000.000đ/ng/vụ (đ/v người thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách)
Về tài sản : 70.000.000đ/ng/vụ ( đ/v người thứ ba )
C. TNNN & LPX  STBH : 10.000.000 đ/ng/vụ
PHÍ BH: Trách nhiệm dân sự, TNNN trên xe & LPX
LOẠI XE  PHÍ TNDS  PHÍ TNDS
(BAO GỒM VAT)
PHÍ TNNN
+ LPX
TỔNG PHÍ
I – XE MÔ TÔ 2 BÁNH
Dưới 50cc 55,000                         60,500                     20,000      80,500
Trên 50cc                  60,000                         66,000                     20,000 86,000
II – XE 3 BÁNH                290,000                       319,000           319,000
III – XE Ô TÔ KHÔNG KDVT                                –
Xe 4 chỗ                397,000                       436,700                     40,000           476,700
Xe 5 chỗ                397,000                       436,700                     50,000 486,700
Xe 6 chỗ                794,000                       873,400                     60,000 933,400
Xe 7 chỗ                794,000                       873,400                     70,000 943,400
Xe 8 chỗ                794,000                       873,400                     80,000 953,400
Xe 9 chỗ                794,000                       873,400                     90,000 963,400
Xe 10 chỗ                794,000                       873,400                   100,000 973,400
Xe 11 chỗ                794,000                       873,400                   110,000 983,400
Xe 12 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   120,000 1,517,000
Xe 13 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   130,000 1,527,000
Xe 14 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   140,000 1,537,000
Xe 15 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   150,000 1,547,000
Xe 16 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   160,000 1,557,000
Xe 20 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   200,000 1,597,000
Xe 24 chỗ             1,270,000                    1,397,000                   240,000 1,637,000
Xe 25 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   250,000 2,257,500
Xe 28 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   280,000 2,287,500
Xe 30 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   300,000 2,307,500
Xe 32 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   320,000 2,327,500
Xe 35 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   350,000 2,357,500
Xe 40 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   400,000 2,407,500
Xe 45 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   450,000 2,457,500
Xe 50 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   500,000 2,507,500
Xe 56 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   560,000 2,567,500
Xe 60 chỗ             1,825,000                    2,007,500                   600,000 2,607,500
Xe vừa chở người vừa
chở hàng (Xe pickup,
mini van)
               933,000                    1,026,300 1,026,300
IV – XE Ô TÔ KDVT                                –
Xe 4 chỗ                756,000                       831,600                     15,000 846,600
Xe 5 chỗ                756,000                       831,600                     15,000 846,600
Xe 6 chỗ                929,000                    1,021,900                     15,000 1,036,900
Xe 7 chỗ             1,080,000                    1,188,000                     15,000 1,203,000
Xe 8 chỗ             1,253,000                    1,378,300                     15,000 1,393,300
Xe 9 chỗ             1,404,000                    1,544,400                     15,000 1,559,400
Xe 10 chỗ             1,512,000                    1,663,200                     15,000 1,678,200
Xe 11 chỗ             1,656,000                    1,821,600                     15,000 1,836,600
Xe 12 chỗ             1,822,000                    2,004,200                     15,000 2,019,200
Xe 13 chỗ             2,049,000                    2,253,900                     15,000 2,268,900
Xe 14 chỗ             2,221,000                    2,443,100                     15,000 2,458,100
Xe 15 chỗ             2,394,000                    2,633,400                     30,000 2,663,400
Xe 16 chỗ             2,545,000                    2,799,500                     30,000 2,829,500
Xe 17 chỗ             2,718,000                    2,989,800                     30,000 3,019,800
Xe 18 chỗ             2,869,000                    3,155,900                     30,000 3,185,900
Xe 19 chỗ             3,041,000                    3,345,100                     30,000 3,375,100
Xe 20 chỗ             3,191,000                    3,510,100                     30,000 3,540,100
Xe 21 chỗ             3,364,000                    3,700,400                     30,000 3,730,400
Xe 22 chỗ             3,515,000                    3,866,500                     30,000 3,896,500
Xe 23 chỗ             3,688,000                    4,056,800                     30,000 4,086,800
Xe 24 chỗ             3,860,000                    4,246,000                     30,000 4,276,000
Xe 25 chỗ             4,011,000                    4,412,100                     30,000 4,442,100
Xe 26 chỗ             4,041,000                    4,445,100                     30,000 4,475,100
Xe 27 chỗ             4,071,000                    4,478,100                     30,000 4,508,100
Xe 28 chỗ             4,101,000                    4,511,100                     30,000 4,541,100
Xe 29 chỗ             4,131,000                    4,544,100                     30,000 4,574,100
Xe 30 chỗ             4,161,000                    4,577,100                     30,000 4,607,100
Xe 31 chỗ             4,191,000                    4,610,100                     30,000 4,640,100
Xe 32 chỗ             4,221,000                    4,643,100                     30,000 4,673,100
Xe 33 chỗ             4,251,000                    4,676,100                     30,000 4,706,100
Xe 34 chỗ             4,281,000                    4,709,100                     30,000 4,739,100
Xe 35 chỗ             4,311,000                    4,742,100                     30,000 4,772,100
Xe 36 chỗ             4,341,000                    4,775,100                     30,000 4,805,100
Xe 37 chỗ             4,371,000                    4,808,100                     30,000 4,838,100
Xe 38 chỗ             4,401,000                    4,841,100                     30,000 4,871,100
Xe 39 chỗ             4,431,000                    4,874,100                     30,000 4,904,100
Xe 40 chỗ             4,461,000                    4,907,100                     30,000 4,937,100
Xe 41 chỗ             4,491,000                    4,940,100                     30,000 4,970,100
Xe 42 chỗ             4,521,000                    4,973,100                     30,000 5,003,100
Xe 43 chỗ             4,551,000                    5,006,100                     30,000 5,036,100
Xe 44 chỗ             4,581,000                    5,039,100                     30,000 5,069,100
Xe 45chỗ             4,611,000                    5,072,100                     30,000 5,102,100
Xe 46 chỗ             4,641,000                    5,105,100                     30,000 5,135,100
Xe 47 chỗ             4,671,000                    5,138,100                     30,000 5,168,100
Xe 48 chỗ             4,701,000                    5,171,100                     30,000 5,201,100
Xe 50 chỗ             4,761,000                    5,237,100                     30,000 5,267,100
Xe 51 chỗ             4,791,000                    5,270,100                     30,000 5,300,100
Xe 52 chỗ             4,821,000                    5,303,100                     30,000 5,333,100
Xe 53 chỗ             4,851,000                    5,336,100                     30,000 5,366,100
Xe 54 chỗ             4,881,000                    5,369,100                     30,000 5,399,100
Xe 55 chỗ             4,911,000                    5,402,100                     30,000 5,432,100
Xe 56 chỗ             4,941,000                    5,435,100                     30,000 5,465,100
Xe 60 chỗ             5,061,000                    5,567,100                     30,000 5,597,100
V – XE TẢI                                –                         –
Dưới 3 tấn                853,000                       938,300                     45,000 983,300
Từ 3 -> 8 tấn             1,660,000                    1,826,000                     45,000 1,871,000
Từ 8 -> 15 tấn             2,288,000                    2,516,800                     45,000 2,561,800
Trên 15 tấn             2,916,000                    3,207,600                     45,000 3,252,600
VI – XE ĐẦU KÉO (RƠ MOOC ĐƯỢC KÉO THEO)
CÁC LOẠI 3,790,800                    4,169,880                     45,000 4,214,880
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Xe tập lái Tính bằng 120% xe cùng chủng loại mục III và V
Xe taxi Tính bằng 150% phí của xe kinh doanh cùng chỗ ngồi qui định tại mục IV
Xe ôtô chuyên dùng * Xe cứu thương tính phí như Xe Pickup
* Xe chở tiền tính phí như xe dưới 6 chỗ tại mục III
* Xe chuyên dùng khác được tính bằng phí xe tải cùng trọng tải tại mục V
Đầu kéo rơ mooc Tính bằng 130% của xe trọng tải trên 15 tấn, Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc
là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.
Xe máy chuyên dùng Tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn tại mục V
Xe buýt Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi tại mục III

 

Mua bảo hiểm liên hệ: 0984 844 769 Mr.Phong

Close Menu